CIA

Na me geheel door Bob Drogin's boek Codenaam Curveball en deels door Tim Weiner's verslag van de geschiedenis van de CIA heen te hebben gewerkt krijg ik de indruk dat zowel Colin Powell als George W. Bush (in tegenstelling tot figuren als Dick Cheney en Paul Wolfowitz) niet opzettelijk logen over de vermeende wapens van Irak, maar echt door de CIA werden misleid met onbetrouwbare informatie. Als er iemand schuldig is aan die desinformatie, dan lijkt het George Tenet (toen hoofd van de CIA) te zijn geweest, die zo graag het Witte Huis een plezier wou doen dat hij totaal onzorgvuldig ging handelen.

Wat de CIA als geheel betreft: na het aflopen van de Koude Oorlog zou het met die organisatie totaal bergafwaarts zijn gegaan, maar dat is maar hoe je het bekijkt. Tijdens de Koude Oorlog was de CIA in meerdere of mindere mate betrokken bij het omverwerpen van gekozen regeringen die naar het idee van de VS te links waren. Vaker veroorzaakte de CIA hopeloze (burger)oorlogen die alleen maar ellende veroorzaakten. Een andere taak van de CIA was het verspreiden van valse informatie - met als gevolg dat zowel het publiek als politici nog slechter geïnformeerd waren dan eerder (en de meeste mensen uiteindelijk al het nieuws zijn gaan wantrouwen). Dit soort activiteiten in aanmerking genomen is het eigenlijk maar goed dat het zo slecht met de CIA gaat. Als instelling voor het verwerven van informatie functioneerde de CIA ook tijdens de Koude Oorlog al slecht. De schaarse bruikbare informatie die ze vergaarden, verkregen ze meestal door toeval, wanneer een belangrijke overloper zich vrijwillig aanbood.

Bob Drogin (2007) Codenaam Curveball : de spionnen, leugens, en blunders die tot een oorlog leidden. Amsterdam : Mouria. [Vertaling van: Curveball: Spies, Lies, and the Con Man Who Caused a War. Random House, 2007]

Tim Weiner (2007) Een spoor van vernieling : de geschiedenis van de CIA. Amsterdam, De Bezige Bij. [Vertaling van: Legacy of ashes : the history of the CIA. New York : Doubleday, 2007]