Narcose en onbewust geheugen

[Daniel Schacter] was ervan overtuigd dat niet alleen bij amnesiepatiënten [...] onbewust informatie opgeslagen wordt, maar ook bij gezonde mensen. Dit is het duidelijkst waar te nemen wanneer ook bij hen het bewustzijn is uitgeschakeld, namelijk onder narcose. In de operatiekamer las Schacter enkele patiënten woordenlijsten voor. Nadat ze uit narcose kwamen overhoorde hij hen. En inderdaad: zij gaven de voorkeur aan de woorden die ze eerder gehoord hadden (Traufetter, p. 81).

Gerald Traufetter (2007) Intuïtie: Leer erop te vertrouwen. Houten, Uitgeverij het Spectrum. [Vertaling van: Intuition : Die Weisheit der Gefühle. Rowolht Verlag GmbH, 2007]